Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG brengt meer verplichtingen mee voor organisaties die gegevens verwerken. Men moet met documenten kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen (‘accountability’). Ministry of Entertainment (hierna: “MOE”) voldoet aan alle vereisten. Dat kunt u nalezen in onderstaande privacyverklaring.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens (hierna: “gegevens”) van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die contact met ons hebben. MOE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, en betracht daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Welke gegevens verwerken wij, en met welk doel?

Indien u een opdracht aan MOE verstrekt, verwerkt MOE uw gegevens. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens. MOE kan u alleen op de hoogte houden van haar activiteiten door verwerking van uw gegevens. MOE verwerkt geen gegevens afkomstig van bezoek aan onze website (cookies, IP-adressen etc. etc.). U heeft onder meer uw e-mailadres aan Ministry of Entertainment verstrekt waardoor u op de hoogte kunt worden gehouden van haar bijeenkomsten en de ontvangst van andere nieuwsberichten. Op het door u verstrekte email-adres ontvangt u ook uitnodigingen voor de bijeenkomsten van Ministry of Entertainment. Indien u deze berichten of uitnodigingen niet wenst te ontvangen kunt u dat bij ons aangeven.

Met wie delen wij uw gegevens, en hoe worden uw gegevens beveiligd?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier, en worden dus verwerkt door onze ICT-provider. MOE heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Ook onze ICT-provider heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen.

Wat zijn uw rechten?

Uw rechten vindt u in de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG. Het gaat daarbij onder andere om:

a. het recht op inzage in uw gegevens en het ontvangen van een kopie daarvan;

b. het recht op rectificatie van uw gegevens;

c. het recht om uw gegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

Voor meer informatie over uw rechten zie de AVG (artikelen 15-20). Voor vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring kunt u contact opnemen via n e-mail: info@minofe.nl.